gift-banner

طبیعت‌گردی کنار رودخانه، با دوچرخه یا پیاده

share icon
شیراز، شهرک صدرا
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

شیراز، شهرک صدرا
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

شروع قیمت از
۳۵۰٬۰۰۰ تومان  برای هر نفر / گروه
دوشنبه 22 خرداد
8:00  تا  14:00
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
۳۵۰٬۰۰۰ تومان / نفر
دوشنبه 29 خرداد
8:00  تا  14:00
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
۳۵۰٬۰۰۰ تومان / نفر
دوشنبه 5 تیر
8:00  تا  14:00
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
۳۵۰٬۰۰۰ تومان / نفر