gift-banner

طبیعت‌گردی کنار رودخانه، با دوچرخه یا پیاده

share icon
شیراز، شهرک صدرا
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

شیراز، شهرک صدرا
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

ظرفیت خالی در هیچ تاریخی وجود ندارد، می‌توانید با انتخاب دسته‌بندی موردنظر از تجربه‌های مشابه استفاده کنید.