gift-banner

آشپزی کودکان، تجربه بازی و پخت‌وپز در محیطی شاد

share icon
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

کرج، مولانا
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

ظرفیت خالی در هیچ تاریخی وجود ندارد، می‌توانید با انتخاب دسته‌بندی موردنظر از تجربه‌های مشابه استفاده کنید.