gift-banner

دوچرخه‌سواری، چند رکاب تا حال خوب

share icon
تهران، شهرک ژاندارمری
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

تهران، شهرک ژاندارمری
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

شروع قیمت از
۶۰۰٬۰۰۰ تومان  برای هر نفر / گروه
پنج‌شنبه 13 مهر
9:00  تا  10:00
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
۶۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر
پنج‌شنبه 20 مهر
9:00  تا  10:00
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
۶۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر
پنج‌شنبه 27 مهر
9:00  تا  10:00
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
۶۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر