gift-banner

سالاد ملل برای کودکان، تجربه بازی و آشپزی

share icon
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

تهران، اسکندری
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

ظرفیت خالی در هیچ تاریخی وجود ندارد، می‌توانید با انتخاب دسته‌بندی موردنظر از تجربه‌های مشابه استفاده کنید.