gift-banner

طبیعت‌گردی در کوچه‌باغ‌های خاوران با دوچرخه یا پیاده

share icon
شیراز، دودمان
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

شیراز، دودمان
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

شروع قیمت از
۶۰۰٬۰۰۰ تومان  برای هر نفر / گروه
پنج‌شنبه 18 خرداد
8:00  تا  17:00
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
۶۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر
پنج‌شنبه 25 خرداد
8:00  تا  17:00
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
۶۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر
پنج‌شنبه 1 تیر
8:00  تا  17:00
ظرفیت باقیمانده: 15 نفر
۶۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر