gift-banner

نقاشی با مدادرنگی، هم‌زیستی طرح و رنگ

share icon
برازجان، چهارراه مجتمع
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع تجربه

برازجان، چهارراه مجتمع
آدرس دقیق محل برگزاری تجربه، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

شروع قیمت از
۵۰۰٬۰۰۰ تومان  برای هر نفر / گروه
یک‌شنبه 21 خرداد
18:00  تا  20:00
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
۵۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر
یک‌شنبه 28 خرداد
18:00  تا  20:00
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
۵۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر
یک‌شنبه 4 تیر
18:00  تا  20:00
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
۵۰۰٬۰۰۰ تومان / نفر