gift-banner

اتاق فرار احضار

share icon
تهران، جردن
4 (1 رای)
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

محل برگزاری/شروع رویداد

تهران، جردن
آدرس دقیق محل برگزاری رویداد، پس از تایید پرداخت برای شما پیامک می شود.

قوانین و مقررات

ظرفیت خالی در هیچ تاریخی وجود ندارد، می‌توانید با انتخاب دسته‌بندی موردنظر از تجربه‌های مشابه استفاده کنید.