این شیوه‌نامه بخشی از شیوه‌نامه‌های سلامت و امنیت اکتیک است. در اکتیک  از برگزاری هرگونه تجربه و تفریح که مصادیق حیوان‌آزاری باشد یا موجب سلب امنیت حیوانات شود جلوگیری می‌کنیم. درصورتی که هر یک از مواردی که در ادامه آمده در مورد حیوانات اهلی و وحشی یا تجربه‌های مبتنی بر حیوانات رعایت نشود تجربه از روی پلتفرم اکتیک حذف خواهد شد و حق پیگرد قانونی برای اکتیک محفوظ است.

·         تجربه‌هایی که شامل خرید و فروش و یا تشویق به خرید و فروش حیوانات وحشی باشند. (به هر نحوی و یا هر منظوری)

·         تجربه‌هایی که شامل آموزش، نمایش یا رام کردن حیوانات وحشی باشند. (حتی سیرک‌ها)

·         تجربه‌هایی که شامل ارتباط، غذا دادن یا راندن حیوانات وحشی باشند.

·         تجربه‌هایی که شامل شکار حیوانات به هر نحوی، به هر وسیله‌ای، به هر دلیلی و در هر مکانی باشند. (شامل ماهیگیری)

·         تجربه‌هایی که شامل خرید و فروش هرگونه محصولات مربوط به حیوانات وحشی باشند. اعم از لاکِ لاک پشت، پوست، چرم، شاخ، فلس، عاج و محصولات غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی به دست آمده از آن‌ها

·         تجربه‌هایی که شامل مسابقات و یا مبارزاتی باشد که به حیوانات آسیب برسد مانند مبازرات خروس‌ها، سگ‌ها و ...

·         تجربه‌هایی که شامل نمایش و خرید و فروش حیوانات اهلی باشند.

·         تجربه‌هایی که شامل آموزش حیوانات اهلی یا وحشی برای نگهداری در منزل و یا هر محیطی که مناسب نگهداری آن‌ها نیست باشند. مانند نگهداری سگ‌های بزرگ در منزل، نگهداری ماهی‌های آب شور یا شیرین در آکواریم، نگهداری خزندگان در منزل.

·         تجربه‌هایی که شامل اسارت پرندگان به هر نحوی باشند. اعم از نگهداری، آموزش، خرید و فروش انواع پرندگان از طوطی‌ها، کبوترها، مرغ عشق، قناری و ...

·         تجربه‌هایی که شامل عکاسی با حیوانات باشد به نحوی که موجب اختلال در روند طبیعی زندگی آن حیوان گردد.

·         تجربه‌هایی که شامل قطع درختان، از بین بردن گیاهان، حفر چاه عمیق به هر نحوی، به هر وسیله‌ای، به هر دلیلی و در هر مکانی باشند.

·         تجربه‌هایی که شامل آموزش حیوانات اهلی است، همراه با تنبیه و آزار نباشد. مانند تحمیل اضافه بار به حیوانات یا پوشاندن چشم حیوانات.

·         در راندن حیوانات اهلی، نباید بیش از 20 درصد وزنشان بر آن‌ها بار و یا انسان سوار کرد.

·         چشمان حیوانات اهلی نبایستی پوشیده شود.

·         باغ وحش‌ها، آکواریم‌ها امکان برگزاری تجربه را در اکتیک ندارند. مگر در شرایط خاصی که نگهداری آن‌ها قسمتی از برنامه بازپروری و حفاظت از آنان باشد و برگزاری تجربه به گواه متخصصین امر، خطری را چه جسمی و چه روانی برای آن‌ها به وجود نیاورد.

·         حیواناتی که در تجربه‌های اکتیک هستند باید دارای شرایط زیر باشند:

1.       وضع عمومی سلامت آن‌ها با نگاه اولیه قابل تایید باشد ( هر چیزی که به عنوان سلامت حیوان به صورت عمومی مطرح می‌شود.)

2.       دسترسی به آب و غذای کافی و سالم داشته باشند.

3.       دارای جراحت، زخم و یا بیماری که سلامت آن‌ها را تهدید کند نباشند.

4.       فضای کافی، امکانات لازم و امکان همراهی با حیوانات هم نوع خود را داشته باشند.

5.       فضای نگهداری و نحوه مراقبت از آن‌ها همراه با استرس و ترس برایشان نباشد.