• تجربه | Experience

تجربه (لغت‌نامه دهخدا): تجربه . [ ت َ رِ / رُ ب َ / ب ِ ] (از ع ، اِمص ، اِ) آزمایش و امتحان .

تجربه در اکتیک:

به معنی امتحان کردن یک سرگرمی در اوقات فراغت برای حال خوب و زندگی با کیفیت‌تر. تجربه‌هایی که پسوند «آنلاین» ندارند به‌صورت حضوری برگزار می‌شوند.

  • تجربه آنلاین | Online Experience

تجربه‌هایی که به‌صورت آنلاین و در پلتفرم ارتباط آنلاین که توسط اکتیک در نظر گرفته شده برگزار می‌شوند.

  • میزبان | Host

میزبان (لغت نامه دهخدا): میزبان. (ص مرکب، اِ مرکب) ضیافت کننده و میهمانی کننده و آنکه میهمانی می کند و طعام می خوراند و صاحب خانه و رئیس جشن و میهمانی.

میزبان در اکتیک

فرد باتجربه یا ماهری است که کاری را در حوزه علاقه‌مندی خودش با عشق و انگیزه و ماهرانه انجام می‌دهد و مشتاق است که برای نشان دادن تجربه‌اش میزبان یک مهمانی باشد و درباره علاقه‌اش با آدم‌های جدید حرف بزند و معاشرت کند. ضمن اینکه به این صورت از مهارتش هم کسب درآمد می‌کند.

  • مهمان | Guest

مهمان (لغت نامه دهخدا): مهمان. [م ِ] (ص، اِ) میهمان. کسی که بر دیگری وارد شود واز او با طعام و دیگر وسائل پذیرایی کنند.

مهمان در اکتیک

فردی جسور و علاقه‌مند که تشنه کسب تجربه‌های جدید است و از ارتباط با افراد جدید در موقعیت‌های جدید استقبال می‌کند. مهمان اکتیک تجربه‌ای را که میزبان اکتیک تعریف و طراحی کرده خریداری می‌کند و چند ساعتی را به امتحان یک تجربه جدید در حوزه علاقه‌ها و آرزوهایش می‌پردازد.