gift-banner

طراحی سیاه‌قلم، تجربه لذت نقاشی سیاه و سفید

share icon
تجربه چطور برگزار می‌شود؟

نکات برگزاری تجربه

قوانین و مقررات

شروع قیمت از
۲۵۰٬۰۰۰ تومان  برای هر نفر / گروه
سه‌شنبه 16 خرداد
16:00  تا  18:00
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
۲۵۰٬۰۰۰ تومان / نفر
سه‌شنبه 23 خرداد
16:00  تا  18:00
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
۲۵۰٬۰۰۰ تومان / نفر
سه‌شنبه 30 خرداد
16:00  تا  18:00
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
۲۵۰٬۰۰۰ تومان / نفر